Τεχνολογία

Τεχνολογία

Πίνακας Χρονολογικής σειράς επιτευγμάτων.

(στο μάθημα της Τεχνολογίας,  Καθηγητής Κος.  Πανούσης  Φώτιος,  ΠΕ 14)

20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2014)

Σελ. 1

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ-20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ-20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Σελ.  2

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ-20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ-20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Σελ.  3

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ-20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ-20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

===================================================================

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΕΚΘΕΣΗ – ΖΑΠΠΕΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

————————————————————————-

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

===============================================

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

—————————————————————————————-

=======================================================

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

=================================================================

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τεχνολογία

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές εξασκούνται στις τεχνικές, επιλέγουν ένα έργο και το κατασκευάζουν και το παρουσιάζουν στην τελική έκθεση του σχολείου.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011     ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011

===========================================================