Α Τάξη Γεωγραφίας

Γεωγραφία

ΣΧΟΛΙΚΗ   ΧΡΟΝΙΑ 2014- 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ  Α’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-ΑΛΙΚΗ)

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    ΧΑΡΤΕΣ

Η χρήση των χαρτών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.

Οι νέοι πολίτες πρέπει να έχουν τη δεξιότητα να αναγνωρίζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των χαρτών ώστε αντλούν κάθε φορά όλες τις απαραίτητες
χρηστικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους.

Η σύγχρονη πραγματικότητα όπου ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών είναι
διαρκώς διαθέσιμος μετατρέπει τον κάθε χάρτη σε ένα πολυεργαλείο
απαραίτητο για κάθε ενεργό πολίτη.Σε αυτό το περιβάλλον η εξοικείωση των
μαθητών με τους χάρτες καθίσταται αναγκαία συνθήκη σε μια γεωγραφική
μαθησιακή διεργασία.

Ένα βασικό αντικείμενο της Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου
είναι η εισαγωγή των μαθητών στη χρήση των χαρτών.
Λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργική διάθεση των μαθητών για το Σχολικό Έτος
2013-14 ζητήθηκε να κατασκευάσουν τις δικές τους καλλιτεχνικές δημιουργίες
με βασικό αντικείμενο το χάρτη.

Οι μαθητές εργάστηκαν είτε ομαδικά σε ομάδες

έως και 3 ατόμων, είτε ατομικά. Η εργασία έγινε κατά κύριο λόγο στο σπίτι.

Σκοπός μας είναι οι μαθητές να αναζητήσουν χάρτες από διάφορες πηγές
(διαδίκτυο, τουριστικά έντυπα, εφημερίδες),

να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά

τους και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τους χάρτες σαν καλλιτεχνικό υλικό,

σαν πρώτη ύλη.

Με την αναζήτηση οι μαθητές
διαπιστώνουν την “παγκοσμιότητα” των χαρτών αλλά και την αξία τους.

Στις επόμενες εικόνες έχουμε παραθέσει μερικές από τις εμπνεύσεις των μαθητών μας.

Υπεύθυνος καθηγητής: Γ._Μπαμπασίδης (ΠΕ 04)

==============================================

Xartis_2013001-A gymnas===================================================================

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΙΟΥΠΗ-Α4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΙΟΥΠΗ-Α4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013-20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

============================================

Υπεύθυνος καθηγητής: Γ._Μπαμπασίδης (ΠΕ 04)

===========================================

Πλανητικά Σώματα αντίστοιχα με τη Γη

 

Το μάθημα της Γεωγραφίας δίνει δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τους
οριζόντές τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο που μας
περιβάλλει. Στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών, οι μαθητές της Α΄ τάξης
του 20ου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013-14 ανέλαβαν να παρουσιάσουν
ένα θέμα δικής τους επιλογής το οποίο και προετοίμασαν

χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο.
Ο θεματικός άξονας στον οποίο τους ζητήθηκε να κινηθούν είναι Πλανητικά
Σώματα αντίστοιχα με τη Γη. Οι πετρώδεις πλανήτες αποτελούν ένα ιδανικό
εργαλείο για τη μελέτη της Γεωγραφίας καθώς οι διεργασίες και τα φυσικά
φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στη Γη, έχουν ήδη συμβεί σε άλλα πλανητικά
περιβάλλοντα του ηλιακού μας συστήματος.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
παρατηρήσουμε άμεσα τα αποτελέσματα αυτών των διεργασιών σε πλανητική
κλίμακα και να προβλέψουμε τα αποτελέσματά του στη Γη.

Μέσω αυτών των απλών εργασιών, οι μαθητές πέρα από τις επιπλέον γνώσεις
που αποκομίζουν στα πλαίσια της Γεωγραφίας, αποκτούν δεξιότητες
επικοινωνίας, χρήσης Νέων Τεχνολογιών και λογισμικού.

Υπεύθυνος Καθηγητής Γιώργος Μπαμπασίδης (ΠΕ04)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image Refresh

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>