Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική Αλλαγή

Πρόγραμμα που το Σχολείο μας συμμετέχει με εργασίες και

δραστηριότητες:

Ενημερώνομαι για την Κλιματική Αλλαγή, Ενημερώνω & Παρεμβαίνω:
http://climatechange-20gym-ath.blogspot.gr/

==========

Κλιματική Αλλαγή σελίδα 1

===========================================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

============================================

Κλιματική Αλλαγή σελίδα 2

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

=====================================================================

Κλιματική Αλλαγή σελίδα 3

===========================================================

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

Κλιματική Αλλαγή σελίδα 4

 

===========================================================

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΕ04

=====================************************************=========================

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 2015- 2016 ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

*****************************************

**********************************************