ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

την πραγματοποίηση ημερήσιας Εκδρομής,

Στην Αθήνα, στο γραφείο του 20ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αθηνών, σήμερα 01/03/2016                         και σύμφωνα με την Υ.Α 12928, ΦΕΚ 2769/2011, αξιολογήθηκαν οι προσφορές των Τουριστικών πρακτορείων για την μονοήμερη εκδρομή της Γ’ Γυμνασίου στα Καλάβρυτα  στις 13/04/2016.                         Από τις 6 προσφορές των πρακτορείων “Infinity  Voyage, Sandy and Catrin Coaches”,  Moustakas tours”, “Corfu”,  Another tour”, και “Rika Travel προκρίθηκε η προσφορά του “Another  tour”  ως η πλέον οικονομικά συμφέρουσα.   Η προσφορά του “Thiamis tours εστάλη ανοιχτή στο σχολείο με Fax και ως εκ τούτου ακυρώθηκε.   Αθήνα 03/03/2016……                                       20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ…  

==============================================================

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

=================================================================

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

την πραγματοποίηση ημερήσιας Εκδρομής.

          Στην Αθήνα, στο γραφείο του 20ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αθηνών,  σήμερα 11/03/2015,

και  σύμφωνα με την  Υ.Α. 12928, ΦΕΚ 2769/2011,

αξιολογήθηκαν οι προσφορές των Τουριστικών πρακτορείων για την μονοήμερη εκδρομή της Γ΄Γυμνασίου στο Ναύπλιο,  στις 24/04/2015.

          Από τις   5 εμπρόθεσμες προσφορές των πρακτορείων  Another  Tour”,

” Αxos Travel”,  “Sardy  Katrin  Coaches”, “Thiamis tours”, “Moustakas Tours”,

προκρίθηκε η προσφορά του “ Αxos Travel” ως η  πλέον οικονομικά συμφέρουσα.

αθήνα  11/3/2015………

………………………………20ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ………………….

========================================================================

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

την πραγματοποίηση ημερήσιας Εκδρομής.

          Στην Αθήνα, στο γραφείο του 20ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αθηνών,  σήμερα 12/03/2014,

και  σύμφωνα με την  Υ.Α. 12928, ΦΕΚ 2769/2011,

αξιολογήθηκαν οι προσφορές των Τουριστικών πρακτορείων για την μονοήμερη εκδρομή της Γ΄Γυμνασίου στο Ναύπλιο,  στις 2/5/2014.

          Από τις   7 εμπρόθεσμες προσφορές των πρακτορείων  “Methoni  Tours”,

” Αxos Travel”, (=2 προσφορές), “G.E. Travel”, “Thiamis tours”, “Maroulis Travel”, και “G.A. Tours S A”

προκρίθηκε η προσφορά του “Thiamis tours” ως η πλέον άρτια και οικονομικά συμφέρουσα.

αθήνα  12/3/2014…………………………20ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ………………….

============================================================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image Refresh

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>