Μουσική Εκδήλωση- τα πνευστά

Μουσική Εκδήλωση- τα πνευστά

18-02-2014

ΤΑ ΠΝΕΥΣΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ  

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

=====================================================

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 18/02/2014

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 18/02/2014

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑ ΠΝΕΥΣΤΑ)  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑ ΠΝΕΥΣΤΑ) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ====================================================

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑ ΠΝΕΥΣΤΑ)  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑ ΠΝΕΥΣΤΑ) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

==========================================================

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ _18/2/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

======================================******(VIDEO Νο 1)

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

============================================================

 

<=>ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

==============>>  /. VIDEO  (No 2)

======================================================

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=***=********

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2013

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

=========================(VIDEO No 3)

 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 20 ΛΥΚΕΙΟ /18/02/2014

=========================( VIDEO  No 4)

  • Pirates of the Caribbean- Klaus Badelt

===========

Pirates of the Caribbean- Klaus Badelt

===================================================================

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image Refresh

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>